Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSPODu - ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Při práci s rodiči - uživateli návykových látek nastává často situace, kdy jsou vyžadovány ze strany sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí informace o klientech/pacientech. Doporučujeme věnovat pozornost nejen obsahu zprávy (rozlišovat informace, které jsme schopni poskytovat a ke kterým naopak nemáme odborné kompetence), ale také formálním okolnostem týkajících se mlčenlivosti x povinnosti informovat pracovníků zdravotnických zařízení.

 

Zde to nejdůležitější:

 

• Mlčenlivost pracovníků adiktologických služeb může vyplývat hned z několika zdrojů:

  •  pracovní smlouva
  •  Zákon o zdravotních službách
  •  Zákon o sociálních službách

• V praxi se jistě setkáváte s dotazy na naše klienty/klientky ze strany OSPOD. Pro to, abychom mohli požadované informace poskytnout, jen nutné, aby byla splněna alespoň jedna z těchto náležitostí:

  • klient k tomu dal písemný souhlas (termínovaný, vydaný pro konkrétní osobu, s vymezením, čeho se sdělené informace mohou týkat)-tato zpráva může být obsáhlejší, může obsahovat např. informace o testování, o spolupráci, případně hlavní témata, která jsou probírána
  • ze strany OSPOD jsou požadovány informace o podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání péče o dítě, a to pouze v případech, že tyto skutečnosti trvají takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo mohou být jeho příčinou - v tomto případě je povinnost odpovědět bez písemného souhlasu klienta, při odpovědi je dobré se držet pouze základních informací jako např. je/není s naším zařízením v kontaktu. Nikdy nesdělujeme to, co s námi klient probíral, co a jak užívá, co je obsahem terapeutických sezení apod.!
  • pouhá formulace, že „sdělení údajů je potřebné pro poskytnutí sociálně - právní ochrany, případně pěstounské péče aj." u zdravotnických služeb nestačí, tím NENÍ naše mlčenlivost prolomena!
  • mlčenlivost zdravotnických pracovníků byla prolomena soudem - například orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupce...) mohou po zdravotnickém zařízení požadovat informace o zdravotních údajích, ale pouze na základě předchozího souhlasu soudce, který zdravotnickému zařízení doloží! souhlas státního zástupce nestačí!

• Do zdravotnické dokumentace může nahlížet pouze pověřený soudní znalec, může si také pořizovat opisy dokumentace.

 

• Veškeré zprávy by měly vycházet jen z toho, co můžeme jednoznačně prokázat a dokázat, máme to zdokumentováno v kartě klienta, nejde tedy o předpoklady, domněnky apod.

 

• U všech zpráv musí být uveden pracovník, který je za zprávu odpovědný - může být vyzván a předvolán k soudu apod.

 

• Veškeré zprávy, které píšeme, by měly vycházet z pravdivých a jednoznačně doložitelných podkladů.

 

• Na počátku spolupráce s klientem bychom s ním měli probrat, co a za jakých okolností jsme povinni o něm komu sdělovat a co naopak podléhá naší mlčenlivosti, případně je součástí našich psychoterapeutických zápisků, které nejsou součástí jeho dokumentace.

 


SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko