Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady
HOME > Pro rodiče - uživatele > Formy náhradní péče

FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Když se nemůžu postarat o své dítě, kdo se postará?

Postará se někdo z rodiny

oficiální název: svěření do péče jiné osoby, než rodiče
kdo pečuje: nejčastěji příbuzný, jako je babička nebo teta dítěte, na základě rozhodnutí soudu
co přesně tento příbuzný má za úkol: pečovat a vychovávat mé dítě, řešit běžné věci, a to po dobu, kdy se já nemůžu postarat; až to bude možné, můžu u soudu požádat o svěření dítěte zpět do své péče
+ pro dítě = o mé dítě se stará někdo, kdo ho zná
POZOR - jako rodiči mi stále trvá vyživovací povinnost!! To znamená, že soud mi vyměří výživné, které hradím tomu, kdo se o mé dítě stará.

Postarají se pěstouni

oficiální název: pěstounská péče
kdo pečuje: příbuzný, někdo blízký, profesionální pěstoun
co přesně má pěstoun za úkol: vychovává a pečuje, a to po dobu, kdy se já nemůžu postarat; až to bude možné, můžu u soudu požádat o svěření dítěte zpět do své péče; řeší s dítětem jenom běžné záležitosti, když chce s dítětem řešit něco mimořádného (třeba vyřízení cestovního pasu), musím k tomu dát souhlas já nebo soud
O svěření dítěte k pěstounům rozhoduje soud, ten také řeší případné zrušení. Když je dítě u pěstounů, mám právo na to se s ním vídat.
+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí
POZOR - jako rodiči mi stále trvá vyživovací povinnost!! To znamená, že soud mi vyměří výživné, které hradím státu!!

 

oficiální název: pěstounská péče na přechodnou dobu
kdo pečuje: profesionální pěstouni na přechodnou dobu
co přesně má pěstoun na přechodnou dobu za úkol: vychovává a pečuje, a to po dobu, kdy se já nemůžu postarat; řeší s dítětem jenom běžné záležitosti, když chce s dítětem řešit něco mimořádného (třeba vyřízení cestovního pasu), musím k tomu dát souhlas já nebo soud.

O svěření dítěte k pěstounům rozhoduje soud, ten také řeší případné zrušení. Když je dítě u pěstounů, mám právo na to se s ním vídat. Soud jednou za 3 měsíce zkoumá, jestli dítě dál bude u pěstounů nebo už se může postarat někdo jiný (já, někdo z rodiny...).
POZOR - pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok, pak se řeší, co bude s dítětem dál, jestli ho už můžu mít v péči já, půjde k dlouhodobým pěstounům...
+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí
POZOR - jako rodiči mi stále trvá vyživovací povinnost!! To znamená, že soud mi vyměří výživné, které hradím státu!!

Postarají se adoptivní rodiče

oficiální název: osvojení
kdo pečuje: někdo jiný, než přímý příbuzný (nemůže to být babička, dědeček, teta, strýc)
co přesně má adoptivní rodič za úkol: stane se novým rodičem se vším všudy a natrvalo.

O osvojení vždy rozhoduje soud. K tomu, aby šlo mé dítě do adopce, je potřeba můj souhlas. Není ale potřeba v případě, kdy o dítě nejevím vůbec žádný zájem (3 měsíce), sociální pracovnice OSPODu mne na to upozornila a já i přesto zájem nemám.
Pokud dám souhlas s předáním dítěte do adopce, můžu ho vzít zpátky do té chvíle, než je dítě na zkoušku svěřeno budoucím adoptivním rodičům (před-adopční péče).
Souhlas se svěřením dítěte do adopce můžu dát i předem, třeba v momentě, kdy jsem těhotná, musím ho pak po uplynutí šestinedělí potvrdit. Mám pak ještě 3 měsíce na to vzít svůj souhlas zpátky.
+ pro dítě = dítě získává úplně novou rodinu se vším všudy

 

Méně běžné možnosti

Poručenství s péčí
kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, profesionální pěstoun
co má poručník za úkol: vychovává a poskytuje běžnou péči, spravuje majetek dítěte, podléhá dozoru soudu, k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu
+ pro dítě - vyrůstá v rodinném prostředí

 

Poručenství bez péče
kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, profesionální pěstoun či OSPOD
co má poručník za úkol: zastupuje dítě a spravuje jeho majetek, k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu, pečovat může nadále rodič

 

Opatrovník
kdo pečuje: kdokoliv, koho určí soud
co má poručník za úkol: hájí zájmy dítěte, rozsah stanoven soudem

 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko