Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady

Nevycházím s penězi, pomůžou mi někde?

MĂĄma a drogy

 

Pokud jste doma s dětmi a máte velmi napjatý rozpočet, existují různé možnosti, jak si ho alespoň částečně vylepšit.

 

Pomoc od státu

Státní sociální podpora

Porodné

o   Je určeno rodinám, kterým se narodilo první či druhé dítě a mají nízký příjem

o   Nárok vzniká když čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny  - ano, je to složité, ale orientačně si můžete zjistit, zda máte nárok na porodné, například zde: 🧡 Máte v roce 2022 nárok na porodné? | Peníze.cz (penize.cz)

o   Na první dítě se vyplácí 13. 000,- Kč na druhé 10. 000,- Kč

o   Lze žádat až do 1 roku dítěte!

 

Rodičovský příspěvek

 • Zřejmě již pobíráte rodičovský příspěvek, který může pobírat rodič celodenně pečující o nejmladší dítě vrodině, maximálně do jeho 4 let
 • Celková částka, kterou můžete vrámci pobírání rodičáku vyčerpat je 300. 000,- Kč
 • Měsíční výši rodičovského příspěvku si můžete určit, pokud jste ale před porodem delší dobu nepracovaly a nedosáhly jste tak na výplatu peněžité pomoci vmateřství, je maximální měsíční výše rodičovského příspěvku 10. 000,- Kč
 • Výši rodičovského příspěvku můžete měnit 1* za tři měsíce

Přídavek na dítě

o   Dávka státní sociální podpory, tzn. řeší se na úřadu práce u stejného okénka jako rodičák

o   Posuzuje se čistý příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí (počítá se i rodičák, výživné, podpora v nezaměstnanosti...)

o   Do rodiny se počítají osoby, které s Vámi doma žijí  - takže děti, manželé, partneři a případně prarodiče

o   Pokud jste rodič samoživitel a máte příjem pouze z rodičovského příspěvku, máte určitě nárok na přídavek na dítě - informujte se na Úřadu práce!

o   Obecně: nárok na dávku má taková rodina, jejíž měsíční příjem nedosahuje 3, 4 násobku životního minima rodiny - je to trochu krkolomné, kalkulačka k výpočtu zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/pridavky-na-dite

o   Výše příspěvku: do 6 let 630 Kč, do 15 let 770 Kč, do 26 let 880 Kč v základní výměře; příspěvek může být navýšen, pokud jeden z rodičů pracuje, je na nemocenské, invalidní důchodce, pobírá podporu v nezaměstnanosti  -  pak je jeho výše do 6 let 1130 Kč, do 15 let 1270 Kč, do 26 let 1380 Kč

 

Příspěvek na bydlení

o   Dávka státní sociální podpory, tzn. řeší se na úřadu práce u stejného okénka jako rodičák

o   Posuzuje se čistý příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí (počítá se i rodičák, výživné, přídavek na dítě,  podpora v nezaměstnanosti...)

o   Dokládají se příjmy všech, kteří s Vámi v bytě žijí a podílejí se na úhradě nákladů + děti

o   Pracovník úřadu práce může přijít na šetření a zjišťovat, zda jste nahlásili všechny osoby

o   Dávka se vyplácí těm, kterým nestačí 30% (V Praze 35% ) příjmu na pokrytí nákladů na bydlení (nájemné, energie, poplatky...)

o   Náklady na bydlení je potřeba dokládat každé čtvrtletí

o   Přibližnou výši příspěvku si můžete vypočítat zde https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Výživné

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

Jde o případy, kdy máte soudně stanoveno výživné, ale druhý rodič neplatí. Nevztahuje se na situace, kdy máte výživné domluveno pouze na základě dohody mezi Vámi - v tom případě nemůžete o náhradní výživné žádat.

Pokud máte soudem stanovené výživné a rodič neplatí, musíte podat návrh na exekuci. Obraťte se například na nejbližší občanskou poradnu, měli by vám pomoci!

https://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/837-27-vyzivne

Jakmile podáte návrh na exekuci, můžete žádat o náhradní výživní u úřadu práce. Ten Vám vyplatí soudem stanovenou částku, max. ale 3000 korun.

Více se dozvíte zde: https://www.mpsv.cz/nahradnivyzivne

 

Dávky hmotné nouze

Příspěvek na živobytí

o   Určen těm, kteří mají opravdu velmi nízký příjem, který si nemohou zvýšit například příjmem ze zaměstnání, vymáháním výživného atd.

o   Odvíjí se od toho, zda Váš příjem, po odečtení nákladů na bydlení, dosahuje výše životního minima či nikoliv

o   Vyplácí se na úřadu práce - oddělení hmotné nouze (tedy jiné okénko než rodičák)

o   Posuzuje se příjmová i majetková situace žadatele a společně posuzovaných osob, tedy osob, které s Vámi bydlí

o   To, zda vám vzniká nárok na příspěvek na živobytí můžete orientačně zjistit například zde:

https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-zivobyti

 

Doplatek na bydlení

o   Je určen těm, kterým i při pobírání  příspěvku na bydlení nezůstává částka životního minima nebo potřebují uhradit náklady na bydlení na ubytovně, nebytovém prostoru, azylovém  domě, chatě apod.

o   Posuzuje se příjmová i majetková situace žadatele a společně posuzovaných osob, tedy osob, které s Vámi bydlí

Mimořádná okamžitá pomoc

o   Jde o jednorázovou pomoc v případech, kdy potřebujete jednorázový výdaj a jste osobou v hmotné nouzi (například dětský kroužek, nákup pračky apod., na který nemáte prostředky nebo když se ocitnete v mimořádné nepříznivé životní situaci (povodeň, požár apod.), po propuštění z výkonu trestu atd.

o   Nelze použít na úhradu léků, kompenzačních pomůcek, ani zdravotnické zákroky

o   Vyplácí se v měsíci, ve kterém byla podána žádost a ve kterém vznikla náhlá situace, neproplácí se zpětně, tzn. nemůžete si koupit novou pračku a pak požadovat její proplacení

Přivýdělek

když jste doma na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si kněmu přivydělat - je zde ale omezení návštěvy předškolního zařízení

  • děti do 2 let mohou chodit do předškolního zařízení pouze na 92 hodin měsíčně, jinak přijdete o rodičák; dítě ale může neomezeně hlídat jiná zletilá osoba, jako například babička, kamarádka, chůva apod.
  • děti starší 2 let mohou předškolní zařízení navštěvovat neomezeně
  • můžete pracovat například na DPP (dohoda o provedení práce ), která Vám umožňuje odpracovat až 300h za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele (cca 6 hodin týdně), je výhodná vtom, že se zní nedovádí zdravotní a sociální pojištění
  • pokud byste chtěli a mohli pracovat více hodin, je možné pracovat na DPČ (dohoda o pracovní činnosti, již se odvádí zdravotní a sociální pojištění), u které můžete pracovat až 20h týdně nebo na částečný úvazek

Pomoc materiální

Potravinová banka

V ČR existuje síť potravinových bank, které rozvážejí potraviny a někdy i hygienu do sociálních služeb, u kterých je možné si potraviny vyzvedávat. Zkuste se podívat do jejich mapy, jestli je potravinová banka ve Vaší blízkosti. Pak je potřeba se spojit s organizací, se kterou spolupracuje (uvedeny na stránkách) a zjistit jejich podmínky.

 

Šatník (Praha, Brno)

Ve větších městech fungují služby zaměřené na pomoc matkám či otcům samoživitelů, jako např. Šatník v Praze (satnikpraha.cz) a v Brně (spolekvesna.cz) Mohou vám poskytnout oblečení, hygienu, hračky apod. Fungují dobře na fcb, je potřeba se u nich zaregistrovat.

 

Nábytková banka

Dále můžete vyhledat ve Vašem okolí nábytkovou banku, díky které můžete získat základní vybavení do bytu. Zde např. nábytková banka Praha (nabytkovka.cz). Nábytek jsou schopni i dovézt k Vám domů.

 

 

Pomoc různých nadací

Můžete vyzkoušet podat žádost o finanční pomoc u některých nadačních fondů. Ty pomáhají rodičům - samoživitelům v nouzi. Většinou musíte uvézt konktrétně účel, na který požadovaný příspěvek použijete (kauce při pronájmu bytu, nákup nábytku, úhrada letního tábora apod.) S vyplněním Vám mohou (u některých nadací i musí) pomoci pracovnice OSPOD nebo sociální pracovník služby, do které docházíte.

 

Nadace Terezy Maxové

Krizový fond pomoci - NTMd (nadaceterezymaxove.cz)

Nadace JT

Pomoc v nouzi | Nadace J&T (nadacejt.cz)

Nadace Agrofert

Fond pro rodiče samoživitele - Nadace AGROFERT (nadace-agrofert.cz)

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko