Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady
HOME > Pro OSPODY a jiné > Adiktolog na konferenci

PŘÍTOMNOST ADIKTOLOGA NA PŘÍPADOVÉ KONFERENCI - doporučení

adiktologické služby = zařízení poskytující pomoc, podporu či léčbu v oblasti zneužívání návykových látek

 

V jakých případech přizvat adiktologa:

  • některý z členů rodiny aktuálně využívá některou z adiktologických služeb
  • některý z členů rodiny v minulosti využíval některou z adiktologických služeb a problém se zneužíváním návykových látek je v rodině znovu aktuální 
  • přechod nebo nástup do odborného zařízení je již naplánován nebo je vysoce aktuální

Co může účast adiktologa přinést:

  • pomoci vyjasnit si očekávání jednotlivých stran (klient/ka ×OSPOD) od možného využívání nabízených adiktologických služeb; vytvořit společně časový harmonogram péče
  • podílet se na koordinaci péče - pokud například klient/ka spolupracoval/a s více zařízeními, sjednotit postup péče, vyjasnit si role jednotlivých zařízení a cíle jejich intervencí 
  • sladění společné komunikace; vyjasnění postupu při vzájemném předávání informací a jejich možném obsahu (také vzhledem k zákonné mlčenlivosti pracovníků v adiktologických službách), vyjasnění pravidel (např. při testování, psaní zpráv) 
  • využití prostoru případové konference k otevřené zpětné vazbě o dosavadní spolupráci klienta/ky

Co účast pracovníka v adiktologických službách nemůže případové konferenci přinést

 

Účast adiktologického pracovníka na případové konferenci by neměla sloužit k motivaci klienta/ky do léčby, nemělo by se jednat o prvokontakt s klientem. Pracovník v adiktologických službách není totiž schopen stanovit „diagnózu" a zhodnotit míru rizikovosti užívání návykových látek u konkrétního klientka/klientky na základě jednorázového setkání.
Léčba v rámci adiktologických služeb je dobrovolná, záleží tedy na celkové motivovanosti a rozhodnutí klienta, zda nabízených adiktologických služeb využije.

 

V případě nejasností a pochyb je možné využít konzultaci v Centru komplexní péče o dítě a rodinu.

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko