Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady
HOME > Pro OSPODY a jiné > A co alkohol?

A CO ALKOHOL?

V práci s rodiči-uživateli návykových látek řešíme převážně otázku nealkoholových drog. Alkohol či alkoholismus bývá v úrovni spolupráce (odborné zařízení x ospod x rodič a dítě) výrazně méně častým tématem než nealkoholové drogy.

V případech závažného zanedbávání péče a ohrožení vývoje v rodinách ohrožených alkoholismem bývá prováděna zásadní intervence (případně umístění dítěte do náhradní výchovy) v mnohem pozdějším věku dítěte.
Širokou veřejností bývají rizika a škodlivost tzv. drog (nealkoholových) vnímány jako mnohem horší a škodlivější než u alkoholu.


A naše zkušenosti?

 

 

 • Alkohol bývá v naší společnosti velmi podceňován a neřešen.
 • Řada dětí dlouhodobě vyrůstá v rodinách alkoholiků za velmi neutěšených a neradostných podmínek.
 • Rodiče se bojí u svých dětí mnohem víc drog než alkoholu.
 • Alkohol ale bývá první drogou, se kterou české děti začínají...
 • Důsledky alkoholismu mohou být stejně závažné jako u tvrdých drog.
 • O dopadech užívání alkoholu v těhotenství se mluví stále velmi málo. (Fetální alkoholový syndrom (FAS) je soubor tělesných a duševních vývojových vad, které vznikají následkem nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholických nápojů v těhotenství. Hlavním příznakem FAS je poškození centrální nervové soustavy, zejména mozku.)
 • Naše společnost je k pití alkoholu u dětí a nezletilých velmi tolerantní.
 • Alkoholem se dá předávkovat stejně jako tvrdými drogami.
 • Drogy mají v médiích mnohem větší prostor než alkohol.
 • Alkohol v těhotenství může být i škodlivější než jiné drogy.
 • Problémových uživatelů a závislých osob na alkoholu je mnohonásobně víc než uživatelů nealkoholových drog.
 • Nezralé mozkové buňky lidského plodu jsou velmi citlivé na alkohol, který je může poškodit, zpomalit, nebo dokonce zastavit jejich vývoj. Konzumace alkoholu je nebezpečná v celém průběhu těhotenství.
 • Uživatelé drog včetně těhotných žen a matek jsou veřejností vnímáni mnohem negativněji než stejná skupina uživatelů alkoholu.
 • Legálnost alkoholu je často mylně zaměňována za menší riziko.

 

Nechceme a nedokážeme říct, jestli je alkohol menší nebo větší riziko než ostatní drogy, i když se na to lidé často ptají. Jen není dobré na riziko nadměrné konzumace alkoholu zapomenout.


Zkušenosti ukazují, že bývá často podceňován a dopady na jednotlivce samotného i blízké osoby bývají řešeny mnohem později, než by situaci odpovídalo. Podíl na tom má pravděpodobně fakt, že alkohol je drogou v ČR velmi rozšířenou, tolerovanou a že hranice mezi pitím s mírou, s kontrolou a závislostí může být velmi skrytá.


Vedle svých „příjemných" účinků dokáže alkohol způsobit nejen uživateli, ale celé jeho rodině, řadu závažných a zásadních dopadů. Děti vyrůstající v rodině alkoholika či alkoholičky se mohou s následky potýkat celý svůj život.


 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko