Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady

TESTOVÁNÍ V KONTAKTNÍM CENTRU

Při práci s rodiči - uživateli návykových látek dochází někdy k tomu, že se pracovníci KC rozhodnou či přislíbí testování svých klientů na přítomnost drog, a to často ve spojení a ve spolupráci s OSPOD či jinými orgány pečujícími o ochranu dítěte rodičů-uživatelů.

 

Na základě zkušeností doporučujeme zamyslet se nad následujícími otázkami:

 • Pokud v KC testuji, kdo je mým primárním klientem - dítě, klient-rodič, OSPOD...?
 • Jak dál nakládám s výsledkem testování?
 • Jak moc je to v našem přístupu odlišné od testování na hepatitidy aj.?
 • Jsou si všichni zúčastnění plně vědomi faktu, že jde o testy pouze orientační, kde může dojít k falešným a zkresleným výsledkům?
 • Komu adresuji zprávu o výsledcích testování (klientovi nebo další osobě)?
 • Pokud další osobě či instituci, má tato naše zpráva veškeré náležitosti o poskytování informací z dokumentace další straně?
 • Jsme si plně vědomi našich kompetencí, povinností, práv a mlčenlivosti?
 • Pracujeme s důsledky výsledků testování?
 • Je tato naše aktivita v souladu s naší dosavadní koncepcí a principy práce v nízkoprahové službě?
 • Kdo nese (má nést) náklady na testování?
 • Je testování součástí naší komplexní práce s klientem?
 • Jsme si plně vědomi všech úskalí testování na drogy a je to tématem našich porad a supervizí?
 • A řada dalších...

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko